Giới thiệu - BUMAS

BUMAS là một thương hiệu hướng tới sự đổi mới trong trải nghiệm và thiết kế các tiện ích mang tính vượt trội. Từ đó, có thể truyền những cảm hứng tích cực và nâng tầm cuộc sống.

Đội ngũ thiết kế của chúng tôi chiếm gần một nửa toàn bộ nhân viên trong công ty, hàng ngày vẫn đang miệt mài thiết kế sáng tạo để tạo ra và phát triển những sản phẩm mới.

Chúng tôi tập trung vào các yêu tố cơ bản nhất về các tiện ích các nhân và cuộc sống hàng ngày. Từ đó, chúng tôi cung ứng ra thị trường một bộ sưu tập toàn những tiện ích sáng tạo kết hợp giữa thiết kế đẹp và chức năng vẹn toàn.

Nhờ sự nỗi lực phát triển sản phẩm dựa trên định hướng đó. Chúng tôi đã tạo ra một số những sản phẩm được thị trường yêu thích và đánh giá tốt.

Nhờ đội ngũ thành viên phát triển sản phẩm, chúng tôi đã và đang tạo ra khá nhiều sản phẩm được thị trường yêu thích trong những năm qua